ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΘΕΜΑ ΑΡΙΘΜΩΝ 10/2/2013

Share

 

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΘΕΜΑ ΑΡΙΘΜΩΝ

Η αριθμοκεντρική ανάλυση των ελλαδοευρωπαϊκών σχέσεων  εστιάζει στον αριθμό των δισεκατομμυρίων που η χώρα μας αντλεί ή θα αντλήσει από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής  Ένωσης.

Και ποιος θα είναι ο τρόπος αξιοποίησης των χρημάτων;  Ομιλούμε για «εθνικά σχέδια ανάπτυξης», «στρατηγικά πλαίσια αναφοράς», αλλά πολλά κονδύλια καταγράφονται ως αναξιοποίητα.

Οφείλουμε να αξιοποιήσουμε την διοικητική εμπειρία Ελλήνων που εργάζονται σε κρατικές υπηρεσίες ευρωπαϊκών ή, γενικά, ξένων χωρών, να τους καλέσουμε να εργαστούν στην Ελλάδα ως επιτελικά στελέχη και να καταρτίσουν ρεαλιστικά, άμεσης απόδοσης αναπτυξιακά προγράμματα.

Αυτή θαμπορούσε να ήταν η ελληνική Task Force.