Τα Μέσα και Τα Έξω 23/12/2012

Share

 

Τα  Μέσα και  Τα  Έξω

Η  Ελλάδα αποτέλεσε επί δεκαετίες το πιο φανερό παράδειγμα στην Ευρώπη ακραίας ταλάντευσης μεταξύ ατλαντισμού και ευρωπαϊσμού. Αυτό είναι μια καθοριστική παράμετρος που λαμβάνεται, πιστεύουμε, υπʼ όψιν σε όλους τους σχεδιασμούς των ξένων.

Με το Μνημόνιο, η σύνθεση της Τρόικας συμβολίζει την ακραία ταλάντευση που προαναφέραμε και σε μια εποχή υψηλής ρευστότητας  το θέμα του εξωτερικού δανεισμού συνδέεται άρρηκτα με τις γεωπολιτικές επιλογές, με τρόπο που κάμπτει τις αντιστάσεις πολλών για ψύχραιμη ανάλυση και λεπτομερή στάθμιση των εθνικών συμφερόντων.

Ποιο είναι το βασικό πρόβλημα δεκαετιών στην Ελλάδα ; Είναι το γεγονός ότι τα θέματα εξωτερικής πολιτικής εξετάζονται ή προβάλλονται ως αποκομμένα από την εσωτερική και οικονομική πολιτική  από έναν κλειστό αριθμό πολιτικών, ειδημόνων και δημοσιογράφων, μακριά από ευρύτερες διεργασίες, ενώ η χώρα μας διαθέτει τουλάχιστον ικανό αριθμό τμημάτων Διεθνών-Ευρωπαϊκών-Οικονομικών-Σλαβικών-Βαλκανικών Σπουδών. Μόνο αποσπασματικά, στο απρόσιτο για την κοινή γνώμη πεδίο της Οικονομικής Διπλωματίας, έχει καταβληθεί κάποια προσπάθεια να προκύψουν οικονομικά οφέλη από τις εξωτερικές σχέσεις της χώρας.

Τώρα, λοιπόν, η συγκυρία  μάς  θυμίζει το παραμελημένο καθήκον μας : να σχεδιάζουμε πάντοτε την εσωτερική και εξωτερική πολιτική συναρμοσμένες,  στη βάση του εθνικού συμφέροντος.