ΟΛΟΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΤΖΑΚΙ 14.1.2018

Share

Η φιλοξενία ξένων φοιτητών από συνταξιούχους στη Γαλλία, έναντι συμβολής στις δαπάνες υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, θεωρείται νέα προοπτική για το πρόγραμμα φοιτητικών ανταλλαγών Erasmus.

Μετά από τόσα χρόνια εφαρμογής του προγράμματος, η Ευρωπαϊκή Ένωση σκέφτηκε να αξιοποιήσει το απόθεμα κατοικιών των συνταξιούχων της Ευρώπης.

Ποιος είναι, τελικά, ο σκοπός της εκτέλεσης των προγραμμάτων ακαδημαϊκών ανταλλαγών; Δεν θα έπρεπε να είναι η τόνωση της συνεργασίας Πανεπιστημίων με διαρκή επένδυση σε έρευνα και ανάπτυξη, σε σύνδεση με θέσεις σταθερής και εξελίξιμης εργασίας;

Η εξοικονόμηση πόρων στην Ευρώπη προβάλλεται ως «συνεργασία των γενεών», και μάλιστα πενόμενων τμημάτων του πληθυσμού, διότι οι εκκολαπτόμενοι επιστήμονες και οι απόμαχοι συνταξιούχοι ανήκουν στους «οικονομικά ευάλωτους» των ευρωπαϊκών κοινωνιών.