ΘΑ ΑΝΑΣΤΗΘΕΙ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΔΕΑ; 15/5/17

Share

Οι πολιτικές ηγεσίες της μακρόχρονης διαχείρισης των ευρωπαϊκών υποθέσεων διέβρωσαν την έννοια της εθνικής κυριαρχίας από το κοινωνικό περιεχόμενο που αφορά τους πολίτες.

Ο νέος Γάλλος πρόεδρος έχει καθήκον

να διαλύσει εμπράκτως την λογική της απλής ανακατανομής της τράπουλας  εντός της Ευρώπης ως προς τα χρέη

και να εφαρμόσει πολιτικές στήριξης της κοινωνικής συνοχής και επένδυσης στην εκπαίδευση και στην αξιοκρατία.

Ουσιαστική πρέπει να είναι η αποκατάσταση του κύρους του «Κράτους Δικαίου» και στην ευρωπαϊκή διάσταση.

 

Πρέπει οι ηγέτες να αδράξουν κάθε ευκαιρία, για να γίνει η «ευρωπαϊκή ιδέα» εμπνευστική για δράση.