ΧΑΛΕΠΩΤΕΡΟΝ ΤΟ ΦΥΛΑΤΤΕΙΝ ΤΟΥ ΚΤΗΣΑΣΘΑΙ 22/1/2017

Share

Η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εντάξει την παράμετρο του «ευρωπαϊκού κεκτημένου» στην διεθνοπολιτική θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Κάθε συζήτηση για λύση του κυπριακού ζητήματος δεν μπορεί να αγνοεί το δεδομένο ότι η Κυπριακή Δημοκρατία ανήκει σε έναν συνασπισμό κρατών, ο οποίος έχει διακηρύξει ότι εισβολή στρατών, κατοχή εδαφών και πράξεις αντίθετες στο διεθνές δίκαιο, που παραβιάζουν θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες, δεν είναι αποδεκτές.

Στο βάθος και των τελευταίων διαπραγματεύσεων στην Γενεύη πλανάται το ερώτημα: πιστεύουν ακόμη οι Ευρωπαίοι ότι η Τουρκία κινείται προς «ευρωπαϊκή προοπτική»;

Είναι δυνατόν να υπονομεύεται το «ευρωπαϊκό κεκτημένο» από ειδικές προβλέψεις, οι οποίες ανοίγουν «κουτί της Πανδώρας»;

Το κυπριακό ζήτημα αναδεικνύει τις περιπλοκές της άμεσης γειτνίασης του σύγχρονου ευρωπαϊκού συστήματος πολιτικής με παραδόσεις δεσποτειακών καταβολών.