ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 28/11/2016

Share

Ένας από τους στόχους που έθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Ευρώπη το 2020 είναι το ποσοστό του πληθυσμού 30-34 ετών που είναι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να φτάσει το 40%.

 

Το 2016 έχει κηρυχθεί από την ΟΥΝΕΣΚΟ «Έτος Αριστοτέλη».

Είναι μια θαυμάσια ευκαιρία να στοχασθούμε επί των αξιών της πολιτικής για την εκπαίδευση, οι οποίες πρέπει να μας καθοδηγούν:

-Συνδυασμός εγκύκλιας παιδείας και γνωστικής εξειδίκευσης,

-Ποιοτική κατάρτιση και πνευματική/ηθική/μορφωτική

 καλλιέργεια.

 

Η Ελλάδα θα μπορούσε να εξελιχθεί σε κόμβο παιδείας και πολιτισμού διεθνούς εμβέλειας.

Ακόμη και στους δύσκολους καιρούς του Μνημονίου, υπάρχουν οι δυνατότητες να αναπτυχθούν συνέργειες με άλλες χώρες σε διαύλους εκπαιδευτικής και πολιτιστικής συνεργασίας.