ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ; 21/11/2016

Βασικό συμπέρασμα από το δημοψήφισμα στη Βρετανία και τις εκλογές στις ΗΠΑ είναι:

Οι πολίτες επιζητούν να επιστρέψουν στον δημόσιο διάλογο οι «εθνικές προτεραιότητες» στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης.

Κουράστηκαν να ακούνε επί δεκαετίες για οφέλη της παγκοσμιοποίησης, όταν διαπιστώνουν ότι η ζωή τους γίνεται επισφαλής εργασιακά και οικονομικά.

Δεν φαίνονται διατεθειμένοι να πληρώνουν με τους φόρους τους απρόσωπους γραφειοκράτες που διαχειρίζονται την παγκόσμια κυκλοφορία πλούτου και εικονικού χρήματος.

Ο κεκλιμένος πύργος του ευρωπαϊκού οικοδομήματος κινδυνεύει να κατεδαφισθεί, αν τα κατεστημένα ευρωπαϊκά κόμματα δεν προτείνουν και δεν εφαρμόσουν συγκεκριμένες πολιτικές ανάπτυξης και παραγωγής πλούτου διανεμόμενου στην κοινωνία.

Η γερμανόπνευστη πολιτική της «λιτότητας δίχως τέλος» υπονοεί ότι οι γερμανικές εθνικές προτεραιότητες (πρέπει να) είναι και ευρωπαϊκές.

Η διεύρυνση των ανισοτήτων εντός των ευρωπαϊκών κοινωνιών πρέπει να γίνει το έναυσμα για αποκατάσταση του δημοκρατικού ελέγχου από τις κοινωνίες επί των κυβερνήσεων.