ΕΥΡΩΠΗ ΝΟΜΑΔΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ

Share

 

Η επένδυση των εθνικών κοινωνιών στην ανάπτυξη επιστημονικού δυναμικού γίνεται όλο και λιγότερο ανταποδοτική προς όφελος των ίδιων.

Οι νέοι επιστήμονες μεταναστεύουν από χώρες σε χώρες αναζητώντας καλύτερες προοπτικές επαγγελματικής σταδιοδρομίας και προσωπικής ανάπτυξης, στο πλαίσιο μιας διαρκούς ροής κινητικότητας.

Επιστήμονες με γνώσεις, αλλά χωρίς σταθερό έδαφος;

Φαίνεται ότι απαιτείται από τις υπερκρατικές διοικητικές δομές και το υπερεθνικό εταιρικό πλέγμα διατομεακώς η αφοσίωση των επιστημόνων στους «στόχους» και στα «σχέδια» (τώρα εδώ, αύριο εκεί με μια βαλίτσα και έναν φορητό υπολογιστή), υπό το πρίσμα ότι η επιστήμη εκλαμβάνεται ως επαγγελματοποιημένη γνώση και όχι ως κοινωνικό λειτούργημα σε μια «συνέλευση ιδεών» με διαρκή συμβολή στην ανάπτυξη μιας εθνικής κοινωνίας.