ΝΕΟΛΑΙΑ ΣΤΟ ΚΕΝΟ 10.10.2016

Share

Με την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιχειρεί να διαχειρισθεί το ζήτημα του μεγάλου αριθμού Ευρωπαίων νέων που είναι εκτός  εργασίας, εκπαίδευσης, κατάρτισης.

Σημαντικό ανθρώπινο δυναμικό σε παραγωγική ηλικία έχει παροπλισθεί σε αδράνεια.

Αναμφίβολα, αυτή η εξέλιξη υπονομεύει την δυνατότητα της Ευρώπης να διατηρήσει το επίπεδο κοινωνικής συνοχής και κοινωνικής πολιτικής του παρελθόντος με οικονομική ανάπτυξη.

Θα προσθέταμε ότι κινδύνους εγκυμονεί και η απαξίωση των γνώσεων και των ειδικεύσεων πολλών νέων, οι οποίοι εργάζονται σε θέσεις με καθήκοντα ελάχιστα δημιουργικά και πενιχρά αμειβόμενοι.

Η εργασία με προοπτικές προσωπικής ανάπτυξης και η δημιουργία οικογένειας εκλαμβάνονται όλο και περισσότερο ως απρόσιτοι στόχοι.

Είναι πολύ βαρύ να μην μετέχεις ούτε του κόσμου της εργασίας ούτε του κόσμου της εκπαίδευσης, αλλά να μετεωρίζεσαι στο κενό.