ΜΗ ΣΥΜΒΙΒΑΣΙΜΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ 11.4.2016

Share

Είναι πολύ δύσκολο να ισορροπήσουμε ανάμεσα σε μη συμβιβάσιμα συμφέροντα.

Η  Ελλάδα δεν εφαρμόζει συνεκτική πολιτική ούτε στο οξυμμένο προσφυγικό πρόβλημα ούτε στην δημοσιονομική επιτήρηση.

Προσποιούμαστε ότι δεν βλέπουμε ότι εκλαμβανόμαστε ως/είμαστε «οιονεί» μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ευρωπαϊκή πορεία της χώρας τηρείται με αντίξοες συνθήκες και τίμημα την μείωση της αυτοδυναμίας της κοινωνίας να ορίζει στόχους για το μέλλον.

Όλο και περισσότερο μας υποχρεώνουν να υφιστάμεθα «καταστάσεις» και «ειδικά καθεστώτα» και μας περιορίζουν στην ιδιωτική σφαίρα υπό την αφόρητη πίεση αναγκών.

«Με ποιους πρέπει να ταχθούμε;»

Αυτό το ερώτημα τίθεται ζωηρά και για εντός της κοινωνίας ζητήματα και για το διεθνές περιβάλλον.