ΟΧΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΨΕΥΣΕΙΣ 14.02.2016

Όπως έχουμε παρατηρήσει, αρχικά εκφράζονται «φόβοι», «επιφυλάξεις», ενίοτε και «βαθιές», «προβληματισμοί» και «ανησυχίες».

Αφού προηγηθούν «διαψεύσεις»,  γίνονται επίσημες ανακοινώσεις.

Για κάποιους, ο πολίτης δεν δικαιούται να γνωρίζει με ακρίβεια. Δικαιούται μόνο να φοβάται , πορευόμενος σε κοινωνική έρημο.

Αν οι χώρες εκλαμβάνονται μόνο ως  χώροι και  οι λαοί μόνο ως πληθυσμοί επί των χώρων, μπορούμε να μιλάμε για ευρωπαϊκό οικοδόμημα;

Ποια είναι τα θεμέλιά του;

Ποιο είναι το σημείο αναφοράς των πολιτικών;

Είχαν επενδυθεί πολλές ελπίδες στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.

Πολλοί στην Ευρώπη δεν συμβιβάζονται με τόσες διαψεύσεις των οραμάτων.