ΕΛΑΣΤΙΚΗ Η ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ; 1.2.2016

Share

Η  (μη) διαχείριση των προσφυγικών ροών και η δημοσιονομική επιτήρηση της χώρας μας από την Ευρωπαϊκή Ένωση αναδεικνύουν μία ανησυχητική εξέλιξη:

 

η Ελλάδα μεταπίπτει ραγδαίως σε «περίπου μέλος»  της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διακινούνται σενάρια να «μπαινοβγαίνει» στους ευρωπαϊκούς θεσμούς για κάποια χρονικά διαστήματα, το ευρωπαϊκό κεκτημένο να εφαρμόζεται  με ελαστικότητα.

 

Τα βόρεια κράτη-μέλη θέλουν να έχουν κυρίαρχη πολιτική στην διαχείριση ποικίλων ζητημάτων- και του Προσφυγικού.

 

Όμως, έχουν συνδέσει αυτή την θέση τους με την υποβάθμιση της Ελλάδας σε «χώρα-στρατόπεδο».

 

Ποια είναι η δική μας εθνική στρατηγική;

 

Είναι πολύ ορατός ο κίνδυνος να υποχρεωθεί η Ελλάδα σε συζήτηση για θεσμικό υποβιβασμό της θέσης της στην Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση, καθώς διαφαίνεται  η  τάση να συνδέονται όλα τα ζητήματα στην «αξιολόγηση» των επιδόσεών της.