ΡΩΓΜΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 24.1.16

Share

Έχει έλθει η ώρα της ειλικρίνειας για όλους τους Ευρωπαίους.

Δεν είναι δυνατόν να μεταμφιέζουν την αναποφασιστικότητα  στην επίλυση ενδοευρωπαϊκών και διεθνών προβλημάτων  με γενικόλογες διακηρύξεις και ευχολόγια.

Μπορούμε να επικαλούμαστε ακόμη τις ευρωπαϊκές αξίες της προόδου αόριστα, όταν οι κοινωνίες της Ευρώπης χάνουν την συνοχή τους και τον δημιουργικό προσανατολισμό τους;

Μιλούσαμε για την «ήπια ισχύ» της Ευρώπης, αλλά τώρα μόνο προβλήματα έχει προκαλέσει η επεμβατικότητα  με όρους πολέμου .

Το ευρωπαϊκό εγχείρημα υποφέρει από την έλλειψη μακροπρόθεσμων στρατηγικών προς στόχους που συσπειρώνουν τις κοινωνίες.

Οι «εργαζόμενοι φτωχοί» με υπονομευμένη ιδιωτικότητα και  τυπικές ευκαιρίες για πολιτική έκφραση  δεν είναι όραμα για τον 21ο αιώνα.

Η ιδιωτικοποίηση των κερδών και η κοινωνικοποίηση των ζημιών από την λειτουργία του οικονομικού συστήματος με επιθετικό επεμβατισμό σε περιοχές εκτός ΕΕ  προκαλεί  ρωγμές στο πρόσωπο της Ευρώπης.