Χωρίς Θεσμική Μνήμη; 25.10.15

Share

Τον Νοέμβριο του 2008 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε  το «ευρωπαϊκό σχέδιο για την ανάκαμψη της οικονομίας», το  οποίο εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Θεμελιώδης αρχή του σχεδίου ήταν η αλληλεγγύη και η κοινωνική δικαιοσύνη μέσω της προστασίας της εργασίας  και δράσεων ως προς τις μακροπρόθεσμες προοπτικές εργασίας εκείνων που χάνουν τις εργασίες τους. Επιπλέον, προβλεπόταν ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης στην οικονομία, για να τονωθεί η ζήτηση.

Τι βλέπουμε το 2015;

Σιδηρά λιτότητα έχει επιβληθεί ως «λύση» και τα κοινωνικά δικαιώματα περιστέλλονται.

 

Βάσιμα, διαπιστώνεται βραχεία θεσμική μνήμη.