ΓΕΡ-ΜΑΝΙΑ ΓΙΑ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ

Share

Ένας θησαυροφύλακας αξιώνει από τους εταίρους του να λαμβάνει την μερίδα του λέοντος στο μοίρασμα της οικονομικής πίτας.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα υπάρχουν ισότιμοι εταίροι ή ακόλουθοι και αντίπαλοι του Ενός Ηγεμόνα;

Υπήρχε την προηγούμενη δεκαετία συστηματική συζήτηση για την πολιτική ένωση στην Ευρώπη. Αυτή η συζήτηση σταμάτησε αθόρυβα.

 

Όλο το παιχνίδι ισχύος μετατοπίσθηκε στην οικονομία, επειδή για τους Γερμανούς φαντάζει προνομιακός χώρος για κυριαρχία.

Μην ξεχνούμε ότι στις αποφάσεις των τελευταίων ετών προτιμάται η μέθοδος των διακυβερνητικών συσκέψεων, ακόμη και με υποβιβασμό των ευρωπαϊκών θεσμών και του  ευρωπαϊκού δικαίου.