«ΤΡΕΧΟΝ ΝΟΜΙΣΜΑ», ΠΟΥ ΚΥΛΑ ΚΑΙ ΧΑΝΕΤΑΙ 7.6.2015

Share

Ως προς την περιγραφή της «μεγάλης» ευρωπαϊκής εικόνας, να δεχθούμε ότι η αρχιτεκτονική του ευρώ πάσχει από κακό σχεδιασμό.

Όμως, ας δούμε με ειλικρίνεια και δείγματα από την «μικρή», εθνική εικόνα τα τελευταία πέτρινα μνημονιακά χρόνια.

 

Γράφτηκε σε ημερήσια αθηναϊκή εφημερίδα («Δημοκρατία» 5/6/2015) και έχει κατατεθεί ως ερώτηση από Βουλευτές στη Βουλή ότι η ατελής λειτουργία  του προγράμματος αναβαθμισμένης τηλεπικοινωνιακής διασύνδεσης των υπηρεσιών του Δημοσίου «Σύζευξις»  εκτιμάται ότι έχει κοστίσει 500.000.000 εκατομμύρια ευρώ, καθώς το έργο έπρεπε να είναι σε πλήρη λειτουργία από τα μέσα του 2012.

Κάθε χρόνο, το Δημόσιο θα εξοικονομούσε 160.000.000 ευρώ στις δαπάνες του και θα παρέχονταν προηγμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Υπάρχει κάτι συγκλονιστικό: επί χρόνια, και τώρα διαρκούντος του Μνημονίου, το πολιτικό προσωπικό της χώρας έχει αποποιηθεί την ευθύνη να σχεδιάσει μια λειτουργική δημόσια διοίκηση.

Απουσίασε η βούληση για ολοκληρωμένες ποιοτικές δημόσιες πολιτικές που θα δημιουργούσαν αναπτυξιακό θεσμικό πλαίσιο υπέρ της κοινωνίας.

Διαχειριζόμαστε την «ένταξη και παραμονή στη ζώνη του ευρώ» μόνο με ψευδο-οικονομικές πολιτικές δανεισμού και φορολογίας