Η ΝΥΧΤΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 10.05.2015

Share

Η «Ημέρα της Ευρώπης» ή «Η Νύχτα της Ευρώπης»;

Οι ίδιοι οι πολιτικοί της Ευρώπης εμφανίζονται κουρασμένοι και απρόθυμοι να υποστηρίξουν την ευρωπαϊκή ενοποίηση σε υγιή θεμέλια.

Η καθίζηση της δυναμικής των ευρωπαϊκών κοινωνιών  προσπερνάει τις προσωρινές τεχνικές διευθετήσεις.

Κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πλουτίζουν με κατάφωρη αδικία εις βάρος άλλων κρατών-μελών.

Αυτοί που θέλουν την Ευρωπαϊκή Ένωση κοινωνικά «κρανίου τόπο»- με εξώσεις από κατοικίες, αυτοκτονίες- στο όνομα της υπερσυγκέντρωσης πλούτου σε λίγους  οφείλουν να μην σφετερίζονται την ευρωπαϊκή ιδέα.