ΚΑΜΗΛΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΗΜΟ 22.3.2015

Share

Θέλουμε να γίνουν οι νέοι άνθρωποι επιχειρηματίες.

Δεν υπάρχει σταθερό φορολογικό και νομοθετικό πλαίσιο, ειδικά τα τελευταία χρόνια, όπου τα πάντα τελούν υπό «διαπραγμάτευση», «αναθεώρηση», «αξιολόγηση» από τρίμηνο σε τρίμηνο.

Δεν υπάρχει ψυχολογία δυναμικότητας, διότι οι πολιτικές ηγεσίες δεν παρέχουν ένα αξιόπιστο σχέδιο «ελληνικής ιδιοκτησίας» για αυτοδύναμη εθνική ανάπτυξη.

 

Υποτιμούν οι ηγεσίες την παραλυτική επίδραση της εμπέδωσης της άποψης «θα έλθουν και χειρότερα». Πολλοί συμπολίτες προσπαθούν να εξασφαλίσουν ελάχιστο επαρκές επίπεδο ζωής με νύχια και με δόντια, πάρα πολλοί αδυνατούν.

Οι ξένοι εμπορικοί εταίροι ζητούν πιεστικά από τους Έλληνες επιχειρηματίες αποδείξεις φερεγγυότητας, δηλαδή προκαταβολές σε μετρητά.

Και οι Ευρωπαίοι σε αρκετές χώρες δεν χρηματοδοτούν  πολιτικές για τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας.

Το να δείχνουμε μόνο κάποιες επιτυχημένες καμήλες στην έρημο δεν αναιρεί ότι η έρημος είναι αφιλόξενη.