ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 22.02.2015

Share

Η ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή έχει γίνει ένας μικρόκοσμος διαχείρισης των κοινωνικών ζητημάτων.

Δεν ανοίγει το σύστημα τις πόρτες σε αξιόλογα, διαφορετικά πρόσωπα από τα ήδη γνωστά να διαχειρισθούν τις ευρωπαϊκές υποθέσεις.

 

Ένας κλειστός αριθμός προσώπων ανταλλάσσουν επιρροή.

Δεν υπάρχει ευθεία δέσμευση των κυβερνήσεων προς την κοινωνία των πολιτών, για να εφαρμοσθεί πολιτική πραγματικής κοινωνικής ανάπτυξης.

Πολύτιμοι πόροι θυσιάζονται στη διαπλοκή κρατών και σκληρών ομάδων συμφερόντων.

Υπάρχει ρητορική κατά της οικονομοκρατίας, αλλά στην πράξη δεν καταργείται το πλαίσιο που αυτή θέτει.

Η δημοκρατική λειτουργία του πολιτεύματος έχει συρρικνωθεί στις τυπικές κοινοβουλευτικές διαδικασίες, όταν αυτές δεν παρακάμπτονται.

Πρωταρχικό μέλημα δεν ήταν η αποτελεσματική και ποιοτική διάδραση πολιτικών και πολιτών, χωρίς δημαγωγία.

Περιορισμένα δικαιώματα, περιορισμένες προοπτικές, περιορισμένες επιλογές, τυπική συμμετοχή  για τους πολλούς εξ ημών.

Περιορισμένη Δημοκρατία απεριόριστης ενοχής.