ΟΥΤΕ 100 ΗΜΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΑΡΙΤΟΣ

Share

Της Νάσιας Μιχαλοπούλου

 

      Αυτές οι εκλογές είναι πραγματικά κρίσιμες , γιατί η κυβέρνηση που θα αναδειχθεί δεν θα έχει περίοδο χάριτος ούτε 100 ημέρες.

       Τις πρώτες εβδομάδες, τον πρώτο μήνα μια κυβέρνηση πρέπει να είναι ετοιμοπόλεμη για μάχες σε 3 μέτωπα:

      Το πρώτο μέτωπο είναι  οι σχέσεις της Ελλάδας με τους δανειστές της. Η συγκυρία διακρίνεται για 2 εξαιρετικές εξελίξεις: αφενός στη Γερμανία ενισχύεται δυναμικά το κόμμα των συντηρητικών ευρωσκεπτικιστών «Εναλλακτική για τη Γερμανία», το οποίο η Μέρκελ δεν θα μπορεί να αγνοεί στους υπολογισμούς της, και αφετέρου από τις 29/12/2014 η Ρωσία και η Κίνα ενεργοποίησαν συμφωνία που προβλέπει πληρωμές στα εθνικά τους νομίσματα κατά τις οικονομικές συναλλαγές τους προωθώντας την αποδολαριοποίηση των διεθνών πληρωμών.

Οπωσδήποτε μεσομακροπρόθεσμα θα επηρεασθεί η αρχιτεκτονική του διεθνούς συστήματος με πυλώνες το ΔΝΤ και την Παγκόσμια Τράπεζα.

 Κάθε εναλλακτική στις συζητήσεις με τους δανειστές μας προϋποθέτει ένα καθαρό

συγκροτημένο  «Ελληνικό Σχέδιο» γνωστοποιημένο στην κοινωνία, με συγκεκριμένη πυξίδα ενεργειών.

        Προτείνουμε επικεφαλής της εθνικής διαπραγμάτευσης να τεθεί ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας που θα εκλεγεί, με επίκληση στο άρθρο 36, § 1 του Συντάγματος και με το να νοηθεί η συμφωνία για το χρέος συνθήκη οικονομικής συνεργασίας που αφορά ολόκληρο το έθνος : (Άρθρο 36, § 1) «O Πρόεδρoς της Δημoκρατίας, με τήρηση oπωσδήπoτε των oρισμών τoυ άρθρoυ 35 παράγραφoς 1, εκπρoσωπεί διεθνώς τo Kράτoς, κηρύσσει πόλεμo, συνoμoλoγεί συνθήκες ειρήνης, συμμαχίας,oικoνoμικής συνεργασίας και συμμετoχής σε διεθνείς oργανισμoύς ή ενώσεις και τις ανακoινώνει στη Boυλή, με τις αναγκαίες διασαφήσεις, όταν τo συμφέρoν και η ασφάλεια τoυ Kράτoυς τo επιτρέπoυν.»

        Το δεύτερο μέτωπο είναι η διαχείριση των εθνικών θεμάτων. Οπωσδήποτε δεν πρέπει να υποχωρήσουμε έναντι των αφυπνισμένων εθνικισμών  γειτονικών χωρών και να δίνουμε έστω και το παραμικρό δείγμα διάθεσης για μη άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων σε ξηρά, θάλασσα και αέρα. Επιπλέον, οφείλουμε να καταστήσουμε σαφές ότι δεν επιτρέπουμε σε εξωεπικρατειακούς παράγοντες να κηδεμονεύουν μειονότητες και αλλοδαπούς κατοίκους υπό την κάλυψη διπλωματικών μηχανισμών.

        Το τρίτο μέτωπο είναι η τάχιστη απονομή δικαιοσύνης για τις ευθύνες εκείνων που ενέπλεξαν την χώρα στα Μνημόνια, και μάλιστα  με παραίτηση από την ασυλία εθνικής κυριαρχίας, και παραβίασαν κατά συρροή την συνταγματική αρχή για φορολογική δικαιοσύνη.