Η ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑ ΚΡΑΤΕΙ 30.11.14

Share

Στο «Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων» που ανακοίνωσε ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προβλέπονται  αρχικά κονδύλια 21 δις ευρώ, τα οποία μετά από μόχλευση θα ανέλθουν σε 300 δις ευρώ: 1 ευρώ από το αρχικό πακέτο αναμένεται να προσελκύσει άλλα 15 από ιδιωτικούς πόρους. Το Ταμείο προσφέρει κίνητρα στους ιδιώτες, καλύπτοντας μέρος του επενδυτικού κινδύνου.

 

Ήδη έχει εκφραστεί σκεπτικισμός ως προς το πώς θα επιλέγονται τα έργα που θα χρηματοδοτούνται, ποιων οι προτεραιότητες θα εξυπηρετούνται.

Η πικρή εμπειρία του Μνημονίου στην Ελλάδα είναι ότι η υγιής επιχειρηματικότητα ασφυκτιά και δυσκολεύεται να ορθοποδήσει, ενώ η σπατάλη δημόσιου χρήματος και ευρωπαϊκών κονδυλίων δεν έχει σταματήσει.

Οι  απαιτήσεις της Τρόικας συντείνουν μόνο προς τη φτωχοποίηση μεγάλων στρωμάτων του λαού και όχι προς την πάταξη της κερδοσκοπίας θυλάκων διαφθοράς εις βάρος του κοινωνικού συνόλου. Τους ενδιαφέρουν μόνο η λεηλασία των μικρών εισοδημάτων και της οικογενειακής  περιουσίας.