ΝΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ, ΟΧΙ ΣΤΟ ΧΡΕΟΣ 16.11.2014

Share

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση η παραγωγή πολιτικής οργανώνεται από την ευρωγραφειοκρατία προς διάχυση στα κράτη-μέλη.

Οι εθνικές κυβερνήσεις παρουσιάζονται όλο και πιο αδύναμες να προτείνουν η καθεμία ένα σχέδιο ανάπτυξης με εθνική αφετηρία που θα συμβάλει στην ευρωπαϊκή ανάπτυξη.

 

Η επιβολή μνημονίων έχει θέσει εκτός δημόσιας συζήτησης το θεμελιώδες ζήτημα ποιοι είναι οι άξονες γύρω από τους οποίους τα έθνη «υπό το ζυγό του χρέους» μπορούν να  σχεδιάσουν την ανάπτυξή τους προς όφελος των πολιτών.

Πού είναι η προτεραιότητα στην αξιοποίηση του ανθρώπινου παραγωγικού, ερευνητικού, επιστημονικού δυναμικού της χώρας μας; Αν η δημόσια διοίκηση και η εκπαίδευση δεν προάγουν την ανάπτυξη του διανοητικού-μορφωτικού κεφαλαίου των πολιτών, πώς μπορούμε να ελπίζουμε στη δυναμική συμμετοχή της χώρας μας στα διεθνή δίκτυα της γνώσης και της καινοτομίας;