ΑΦΩΝΙΑ ΑΝΤΙ ΚΟΙΝΗΣ ΦΩΝΗΣ 9.11.2014

Share

Βασικό πεδίο κοινής πολιτικής των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έπρεπε να είναι η ενεργειακή πολιτική.

Στη δεδομένη συγκυρία η διασφάλιση πρόσβασης σε αξιοποιήσιμα ενεργειακά αποθέματα είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της παραγωγικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας.

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αντιδρά, όταν κυριαρχικά δικαιώματα κράτους-μέλους της σχετικά με την αξιοποίηση ενεργειακών πόρων παραβιάζονται κατάφωρα από μη κράτος-μέλος με πειρατικές μεθόδους.

Είναι δείγμα διχασμού εντός της Ευρώπης να μην καλύπτουν αποφασιστικά οι ισχυρές βιομηχανικές χώρες του Βορρά τις πλούσιες σε φυσικούς πόρους χώρες του Νότου, εντός συγκροτημένου πλαίσιου στρατηγικής για την ισόρροπη ευρωπαϊκή ανάπτυξη.