ΧΩΡΕΣ «ΑΣΦΑΛΕΙΣ»....ΠΟΛΙΤΕΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΣ 22/9/2013

Share

Η φινλανδική κυβέρνηση εξετάζει τρόπους να περιορίσει  παροχές του κοινωνικού κράτους. Εκτιμάται ότι το 2015 το χρέος θα ανέρχεται στο  62% του ΑΕΠ της Φινλανδίας, διότι η οικονομία συρρικώνεται (www.tovima.gr, 17/9/2013). Ταυτόχρονα, το καμάρι της φινλανδικής βιομηχανίας , η Νόκια εξαγοράζεται από την Microsoft. Στην Ολλανδία, μια χώρα με ισχυρό παραγωγικό μοντέλο και παραδοσιακό εξαγωγικό προσανατολισμό, διαπιστώνονται αρρυθμίες στην οικονομία με επιβράδυνση της ανάπτυξης και συρρίκνωση του ΑΕΠ. Τον Οκτώβριο, οι ΗΠΑ θα κληθούν να επιλύσουν ξανά το θέμα της προσέγγισης στον «δημοσιονομικό κρημνό», καθώς προσεγγίζουν το ανώτατο καθορισμένο αποδεκτό όριο χρέους.

 

Οι δύο ευρωπαϊκές χώρες ανήκουν στον σκληρό πυρήνα των χωρών της Ε.Ε. με πιστοληπτική ικανότητα ΑΑΑ. Οι ΗΠΑ ασκούν επιρροή στο ΔΝΤ. Πολλοί πολίτες δεν αισθάνονται στην δική τους ζωή αυτή την τυπική «χρηματοοικονομική θεσμική ασφάλεια» των χωρών. Διακηρύσσεται ότι η συμμετοχή των Ευρωπαίων νέων στην οικονομία πρέπει να βασισθεί στην απόκτηση κουλτούρας επιχειρηματικότητας. Όμως, η επιχειρηματικότητα δεν ασκείται ανεπηρέαστη από το θεσμικό και κοινωνικό περιβάλλον. Το κοινωνικό κράτος στον μεταπολεμικό κόσμο πρόσφερε την εγγύηση ενός βασικού επιπέδου, πάνω στο οποίο μπορούσαμε να σχεδιάσουμε την ατομική ανέλιξη. Η μείωση του δικτύου κοινωνικού προστασίας μετατρέπει  τις κοινωνίες σε κοινωνίες «ατομικού υψηλού ρίσκου» και «ατόμων-Σισύφων».